Cele reprodukcyjne: Narzędzie do personalizowania ustawień

Hybrid Turkeys oferuje docelowe wartości w zakresie reprodukcji dla wszystkich produktów stad rodzicielskich w naszym portfelu – Converter, GradeMaker i XL. To narzędzie pozwoli Ci na porównanie Twojego stada z wartościami wzorcowymi w zakresie potencjału genetycznego.

    Wskazówki:
  1. Wybierz swoje preferencje z rozwijanej listy poniżej
  2. Wybierz kolumny tabeli do obserwacji
  3. Dane w tabeli zostaną odpowiednio przeliczone, wyświetlając Twoje indywidualne ustawienia
Tydzień produkcji% Zapłodnienia RZECZYWISTEGO% Zapłodnienia PO ŚWIETLENIU% Wylęgu z jaj nałożonychPisklęta / Indyczkę reprodukcyjną% Jaj nadających się do nakładuJaja / Indyczkę reprodukcyjnąNarastająco jaja / Indyczkę reprodukcyjną
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Informacje dodatkowe
Cele te oparte są na wynikach osiągniętych przy minimalnym współczynniku upadkowości oraz przy wykorzystaniu specyfikacji paszowych Hybrid. Na wyniki będą miały wpływ: stosowany program żywieniowy, jakość wody, środowisko, stan zdrowia stada oraz zagęszczenie podczas chowu.

Z powrotem do preferencji

Pobierz plik Excel