Dostawcy Zewnętrzni

Patogeny mogą przedostać się na teren fermy wraz z różnego rodzaju dostarczanymi materiałami lub na samochodach transportujących te dostawy. Dlatego też bardzo ważne jest, abyś znał swoich dostawców oraz wiedział, jakie środki ostrożności stosują by zapewnić, że produkty, które dostarczają są wolne od patogenów. Konieczne jest posiadanie narzędzi umożliwiających dezynfekcję wszystkich odstaw i transportujących je pojazdów przed wjazdem na teren Twojego obiektu.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na materiały źródłowe poniżej.

Zasoby