Protokoły

Bioasekuracja to planowane, metodyczne podejście do zabezpieczenia fermy jako środowiska bezpiecznego i wolnego od chorób. Termin „bioasekuracja” uwzględnia wiele działań i środków z zakresu izolacji, rozwiązań organizacyjnych, sanityzacji i codziennych procedur, które łącznie redukują ryzyko wprowadzenia i przenoszenia czynników chorobotwórczych. Cały personel odpowiada za bezpieczeństwo fermy i zdrowie indyków.

Aby zapewnić zrozumienie i realizację w zakresie wszystkich wspomnianych powyżej elementów należy stworzyć protokoły i formalne wytyczne i przekazać wszystkim zainteresowanym. Poniżej znajdziesz nieco przydatnych informacji i materiałów źródłowych pomocnych w opracowaniu własnych protokołów.

Zasoby