Dzikie zwierzęta i zwalczanie gryzoni

Patogen nie może przedostać się na teren obiektu samodzielnie. Dzikie ptaki, zwierzęta, gryzonie i insekty są potencjalnymi wektorami rozprzestrzeniającymi chorobę, które mogą mieć istotny wpływ na zdrowie stada. Dlatego też ważne jest, by realizować działania chroniące stado przed narażeniem na kontakt z tymi wektorami.

Kliknij na linki poniżej, aby uzyskać przydatne informacje o tym, jak zabezpieczyć obiekty w celu wyeliminowania ryzyka stwarzanego przez te wektory.

Zasoby