Światło

Oświetlenie w obiekcie drobiarskim to ważny element wpływający na uzyskanie zdrowego stada o wysokich wynikach hodowlanych. Odpowiednie natężenie światła zapewni, że ptaki będą aktywnie poszukiwać paszy i wody. Korzystne jest także zapewnienie indykom okresu ciemności dla obniżenia poziomu agresji i poprawy ogólnych wyników.

Zalecamy minimalne natężenie światła na poziomie 60 luksów. Aby uzyskać informacje na temat sugerowanych godzin ciemności prosimy kliknąć na grafikę informacyjną poniżej.

Zasoby