Przygotowanie i Sanityzacja

Aby odnieść sukces należy przygotować się na przyjęcie stada. Należy zacząć od odpowiednio umytego i zdezynfekowanego obiektu. Następnie należy zapewnić odpowiednie ogrzewanie, właściwą wentylację, paszę, wodę oraz przestrzeń.

Zasoby