Światło

Oświetlenie w obiekcie drobiarskim to ważny element wpływający na uzyskanie zdrowego i osiągającego wysokie wyniki stada. Odpowiednie natężenie światła zapewni, że ptaki będą aktywne i będą poszukiwać paszy i wody. Korzystne jest także zapewnienie indykom okresu ciemności dla obniżenia poziomu agresji i poprawy ogólnych wyników.

Zalecamy minimalne natężenie światła na poziomie 60 luksów. Aby uzyskać informacje na temat sugerowanych godzin ciemności prosimy kliknąć na grafikę informacyjną poniżej.

Zasoby