Magazyn Jaj

Właściwe magazynowanie jaj ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrego wylęgu przy niskiej zamieralności zarodków. Nieznaczne zmiany temperatury lub wilgotności mogą mieć niekorzystny wpływ na powodzenie inkubacji oraz jakość piskląt.

Kliknij na materiały źródłowe poniżej, aby upewnić się, czy Twój magazyn jaj jest utrzymywany w granicach zalecanych parametrów.

Zasoby