Pomieszczenie wejściowe

Jasno zdefiniowane i realizowane protokoły stanowią fundament dobrej wylęgarni. Poczynając od higieny personelu po przepływy powietrza i drogi przemieszczanie się po obiekcie tworzone są protokoły. Zapobiega to wprowadzeniu lub rozprzestrzenianiu choroby oraz zapewnienia, że dostarczane będą pisklęta najwyższej jakości.

Kliknij na źródła poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Zasoby