Hala Klujnikowa

Po 24 dniach inkubacji jaja zostają przeniesione z hali inkubacji do hali klujnikowej w celu przygotowania do wylęgu. Jaja umieszczane są w koszach zamiast tac, aby wygodnie pomieścić świeżo wylężone pisklęta. Dla zapewnienia pomyślnego wylęgu utrzymywane muszą być optymalne poziomy temperatury i wilgotności.

Aby dowiedzieć się więcej o wylęgu lub aby zapoznać się z materiałami źródłowymi dotyczącymi hali klujnikowej kliknij na łącza poniżej.

Zasoby