Hala Obsługi

Hala obsługi to pomieszczenie, w którym przeprowadza się różne zabiegi na pisklętach zanim opuszczą one wylęgarnie. Rekomendacje odnośnie zabiegów są różne w zależności od przeznaczenia piskląt (hodowla czy produkcja żywności) jak i lokalnych przepisów. Zabiegi są rekomendowane w celu poprawy ogólnego dobrostanu stada.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na linki źródłowe poniżej.

Aby zrozumieć niektóre z korzyści przycinania dziobów prosimy obejrzeć edukacyjny materiał wideo poniżej opracowany przez Koalicję na Rzecz Zrównoważonego Rolnictwa (Wideo w języku angielskim)

Zasoby