Hala Inkubacji

Pierwsze 24-25 dni inkubacji jaj odbywają się w Hali Inkubacji. Zarodek indyka wymaga odpowiedniej ilości świeżego powietrza, poziomów temperatury i wilgotności dla zapewnienia pomyślnej inkubacji.

Stosowanie w wylęgarniach maszyn oferowanych przez różnych producentów powoduje, że rekomendowanie standardowego formatu dla lężenia zapłodnionych jaj jest trudne. Zalecane jest zapoznanie się z rekomendacjami producenta przy uwzględnieniu kilku innych ważnych czynników:

  • Różnic pomiędzy liniami genetycznymi
  • Wieku nieśnego stada reprodukcyjnego
  • Wysokości nad poziomem morza

Obejrzyj materiał wideo poniżej, żeby zobaczyć, jak rozwija się zarodek lub kliknij na jeden z materiałów źródłowych, aby uzyskać więcej informacji.

Zasoby