Wytyczne dla Stad Komercyjnych

Produkcja indyków komercyjnych sprowadza się do chowu ptaków do osiągniecia właściwej wagi ubojowej. Wytyczne dla stad komercyjnych są sformułowane w taki sposób, aby zapewnić wysoki status zdrowotny stad, które są w stanie osiągnąć wysoki poziom żywotności oraz niskie wskaźniki konwersji paszy.

Przedstawione poniżej wytyczne są specyficzne dla genetyki Hybrid Turkeys i oferują znaczną elastyczność w doborze wartości energetycznej diety, aby Twoje ptaki mogły być karmione w sposób ekonomiczny przy jednoczesnym wykorzystywaniu dostępnych składników energetycznych.

Zasoby

Badania