Wytyczne dla Stad Rodzicielskich

Wytyczne dla stad rodzicielskich są sformułowane w taki sposób, aby objąć 2 etapy życia ptaków reprodukcyjnych – etap odchowu i etap nieśności. Na etapie odchowu wytyczne skupiają się na kontrolowaniu przyrostów wagowych. Na etapie nieśnym wytyczne zmierzają do zapewnienia maksymalnej produkcji jaj i wylęgowości w przypadku indyczek oraz maksymalnej produkcji nasienia w przypadku indorów.

Przedstawione poniżej wytyczne są specyficzne dla genetyki Hybrid Turkeys. Pomogą Ci tak karmić stado, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Zasoby