Jednostki badawcze

Dostępność jednostek badawczych to kluczowy element prowadzenia cennych badań. Hendrix Genetics dysponuje różnorodnymi obiektami badawczymi, własnymi oraz swoich partnerów. Jesteśmy dumni z tego, że dla badań hodowlanych mamy do wyłącznej dyspozycji 5 obiektów własnych i 1 obiekt naszych partnerów.

Nasze jednostki wewnętrzne wykorzystywane są do prowadzenia badań na poziomie hodowli pierwotnej, które obejmują takie zagadnienia, jak żywienie, warunki środowiskowe oraz zarządzanie ptakami. Jednostki partnerskie pozwalają nam na prowadzenie badań komercyjnych w rzeczywistym obiekcie komercyjnym w takich obszarach, jak konwersja paszy, żywotność czy wydajność mięsna.

Kliknij na link poniżej aby dowiedzieć się więcej o naszych jedynych w swoim rodzaju obiektach.

Zasoby