Badania naukowe

W Hybrid Turkeys reinwestujemy ponad 15% rocznego dochodu w działalność badawczo-rozwojową. Zakres prowadzonych przez nas badań jest szeroki i obejmuje ocenę różnych obszarów w całym łańcuchu wartości dla produkcji indyka. Przykłady takich obszarów to reprodukcja, żywienie, zdrowie, dobrostan i przetwarzanie.

Prowadzimy badania hodowlane, we współpracy z naszymi partnerami, z wiodącymi uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi oraz jednostkami badawczymi na całym świecie.

Kliknij na link poniżej, żeby dowiedzieć się więcej o niektórych z prowadzonych przez nas badaniach.

Hodowla

Indyki komercyjne