Selekcja

Selekcja to kluczowy element uwieńczonej sukcesem hodowli zwierząt, który obejmuje identyfikację poszczególnych zwierząt lub ich grup, posiadających kluczowe cechy, które chcemy uzyskać w przyszłych pokoleniach.

Koncentrujemy się na dużej liczbie cech, w tym masie ciała, zdolności chodzenia, wydajności żywieniowej, wydajności ubojowej i produkcji jaj aby zapewnić, że spełniamy zapotrzebowanie łańcucha wartości w produkcji indyków w sposób trwały uwzględniając jednocześnie zdrowie i dobrostan zwierząt.

Aby zrozumieć jak selekcja wpisuje się do procesu hodowli trzeba najpierw zrozumieć genetykę indyka.

Aby dowiedzieć się więcej o hodowli i genetyce indyka oraz selekcji i jej wpływie na przyszłe pokolenia produkowanych indyków, kliknij na link poniżej.

Zasoby