Technika i Innowacja

Postęp genetyczny – zwiększanie produktywności zwierząt w każdym pokoleniu – stanowi istotny wkład w zaspokajanie wzrastającego zapotrzebowania na żywność na świecie. Wymaga to jednak stałych inwestycji w badania naukowe, technologię i ludzi.

Działalność Badawczo-Rozwojowa (R&D) jest szczególnie istotne dla Hendrix Genetics i Hybrid Turkeys. Nowoczesne Centrum Badań i Technologii firmy Hendrix Genetics to cieszący się światową renomą ośrodek badawczy z zakresu genetyki zwierząt. Posiadający wysokie kwalifikacje i zróżnicowany zespół badawczo-rozwojowy w codziennej pracy prowadzi eksplorację granic genetyki. Firma koncentruje się na łączeniu innowacyjnych rozwiązań dla producentów białka poprzez stosowane programy hodowlane obejmujące wszystkie gatunki zwierząt w zakresie których firma prowadzi działalność. Ponadto, Hendrix Genetics jest zaangażowane w setki projektów badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z wiodącymi akademickimi instytucjami badawczymi na całym świecie.

Zasoby